Privacy beleid

Saft Websites respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je achterlaat altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Ik gebruik deze gegevens alleen om diensten waar je om gevraagd hebt te voldoen.

Persoonlijke gegevens:
Ik zal je persoonlijke gegevens niet zonder toestemming ter beschikking stellen aan derden. Ik waardeer het vertrouwen dat je in me stelt, en zal alles in het werk stellen om je gegevens te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan me toevertrouwd. Door mij een email te sturen kun je je gegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen.

www.saftwebsites.nl maakt gebruik van Google Analytics om het online gebruiksgemak  te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat ik op basis daarvan de kwaliteit van de website en mijn diensten kan verbeteren.

Je kunt het privacy beleid van Google raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Het privacy beleid van Saft Websites is hier niet op van toepassing, ik heb namelijk geen controle over de activiteiten van deze andere diensten.

Cookies
Bij een bezoek aan deze website of bij gebruik van sommige van mijn producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als je cookies in het algemeen wilt uitschakelen, kun je dit doen via de browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kan worden gevonden op de betreffende websites van deze browsers.

Klachten?
Heb je klachten over het privacy beleid van Saft Websites of ben je het niet eens met hoe ik hiermee omga? Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je suggesties, klachten, of vragen over deze Privay Policy? Stuur een e-mail naar marjon@saftwebsites.nl

Pin It on Pinterest

Share This